مسکن فایل
×
سفارش و واریز وجه اشتراک مسکن فایل

لطفا از طریق اشتراک های زیر اکانت خود را تمدید و یا با پشتیبانی به شماره 05191090914 تماس بگیرید |

نوع پرداخت خود را انتخاب نمایید

هرکدام از کاربرانی که تمایل دارید را انتخاب نمایید
اکانت مشتری

چنانچه از فیلترشکن استفاده می‌کنید، می‌بایست هنگام خرید یا تمدید اشتراک، در لحظه پرداخت فیلترشکن را ببندید تا با مشکل احتمالی مواجه نشوید.
در هر زمان، هنگامی که مشاور اقدام به تمدید سرویس خود نماید تمام روزهای باقیمانده از اشتراک قبلی به اشتراک جدید اضافه می‌شود؛  از این رو بهتر است اشتراک خود را پیش از اتمام، تمدید نمایید تا به روزهای پایانی برخورد نکنید. 
لیست کاربران فعال شما پس از انتخاب نوع پرداخت نمایش داده می‌شود و مبالغ کاربران اضافه شما به صورت جداگانه محاسبه شده است
جهت پرداخت یا عدم پرداخت کاربران اضافه خود میتوانید آنها را انتخاب نمایید
توجه داشته باشید قراردادهای 3 و 6 و 12 ماهه به ترتیب کاربران مجاز آن 3 و 4 و 5 کاربره هستند
Loading...